Wiara jak ziemniaki online dating plenty more fish dating australia

Jednym z nich jest Richard Dawkins, profesor na uniwersytecie w Oxfordzie, który ponad dwadziecia lat temu wprowadzi pojcie samolubnego genu.

a ksika powinna by przeoona na jzyk polski, ale czy znajdzie si wydawca, czy bd czytelnicy gotowi po ni sign?

w Massachusetts Institute of Technology toczyy si spory o to, jak zmian przynios komputery.

Jedna frakcja, pod przewodem Johna Mc Carthy’ego i Marvina Minsky’ego, ordowaa za “sztuczn inteligencj”, wierzc, e komputery stopniowo zastpi ludzi.

Co NIE ma sensu, to e ONZ przydziela dla UNRWA budet w oparciu o liczb niemal pó miliona ludzi, podczas gdy w rzeczywistoci jest ich duo mniej ni wier miliona. Religia wpycha w mylenie stadne – jeden Bóg, jedna owczarnia, jedna myl i gromada pasterzy szukajcych czarnych owiec, iby nie zatruway stada adn innoci.

Samodzielne, krytyczne mylenie jest herezj, bezwolne posuszestwo cnot.

"Wród moich podopiecznych mog na palcach jednej rki policzy tych, którzy si zintegrowali.Zatrzyma si przed ydowsk restauracj, krzykn “Allahu Akbar” i zacz rozbija okna.Amsterdamscy policjanci stali obok i przygldali si, nieco zdziwieni, czekajc a okna bd rozbite."Ci, którzy dzisiaj myl, e s wacicielami Jerozolimy, jutro nie bd nawet w stanie znale drzew, eby si za nimi schowa" powiedzia.By to normalny pitek narodowo-erotyczny i Pan Bóg czuwa nad nami jak zwykle, nie przesadzajc.

Leave a Reply